8 свободни работни места обяви община Дупница

8 свободни работни места обяви община Дупница

Най-много са свободните позиции за отдел „Строителство“, търси се и специалист „Европроекти”

 

Набиране на служители за осем позиции обявява община Дупница. Най-много са свободните места за отдел „Строителство“. Търси се инженер-конструктор със задължително минимум 3 години стаж, както и 2 позиции за строителен техник, като изискването за тях е да са със средно-специално или висше – инженерна специалност. За същия отдел се обявява прием на документи и за 2-ма ел. техници за поддръжка на улично осветление, обществени сгради и имоти. Едно свободно място има в отдел „Счетоводство“, където изискването към кандидатите е освен квалификационна степен по специалността да имат и минимум 3 години стаж като такива.

Търси се и специалист „Обществени поръчки“, който трябва да притежава юридическо образование и 2 години стаж, както и специалист „Европроекти“, със завършено висше образование, опит в работата с европейски проекти, а владеенето на писмен и говорим английски е предимство.

Всички кандидати трябва да подадат документи – заявление по образец, документ за завършено образование и квалификация (ако има приложима), автобиография. Крайният срок за кандидатстване е до 17 часа на 20 февруари. Одобрените по документи ще бъдат поканени на събеседване.

 

Общество – Източник: Вяра Нюз

Коментарите са затворени