775 900 лева заложи в бюджета община Дупница за изграждането на сондажен кладенец за термални води

775 900 лева заложи в бюджета община Дупница за изграждането на сондажен кладенец за термални води

„Инвестиционното намерение на община Дупница за изграждане на сондажен кладенец за разкриване на термоминерална вода е вече все по-близо до реализация. С решение № ПЕ-2-ПР/2020 г. на РИОСВ-Перник няма да е нужно да се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ОВОС), тъй като „няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони“. Сондажът ще бъде на дълбочина около 1200 метра в село Бистрица, като изследванията, които бяха правени от специализирана в тази дейност фирма в продължение на 2 години, доказаха, че има термални води около 60 градуса на дълбочина 970-1000 метра. Проучванията бяха поверени на светилото в геотермалната наука проф. доктор Костадин Щерев и неговия екип. Той е най-известният учен у нас и е в основата на всички открити и реализирани минерални води в България, със сериозни проекти и в Европа. Дебитът е около 50 л/сек, като целта, която проф. Щерев посочи като оптимална, е 20-25 л/сек”, съобщиха от пресслужбата на общината.

„Това е новина, защото процедура по ОВОС отнема немалък период от време. Хубавото е, че получихме навреме решението на РИОСВ-Перник, за да можем да реагираме мигновено с проектобюджета още за тази година. Заложили сме 775 900 лева за сондажа, така че продължаваме още по-усилено да вървим в посока реализация. Има въпроси и детайли, свързани с изграждането на подземната инфраструктура за разпространението на добивните количества вода, които вече коментираме в конкретика. Излишно е да казвам, че реализацията на това намерение ще даде много сериозен тласък за развитието на региона“, е коментарът на кмета на общината Методи Чимев.

Общество – Източник: Вяра Нюз

Коментарите са затворени