65-годишна жена от Горна Брезница сложи край на живота си, ужасена, че може да е заразена с коронавирус, преди време загубила снаха си от свински грип

0

65-годишна жена от Горна Брезница сложи край на живота си, ужасена, че може да е заразена с коронавирус, преди време загубила снаха си от свински грип

65-го­диш­на же­на от крес­нен­ско­то се­ло Гор­на Брез­ни­ца в не­деля е сло­жи­ла край на жи­во­та си при па­ник ата­ка от страх, че е за­ра­зе­на с ко­ро­на­ви­рус. Ваня М. по­ве­че от 20 го­ди­ни стра­да­ла от бе­лод­роб­ни проб­ле­ми от ро­да на ас­тма­та. В сре­да­та на март си­нът й се приб­рал от Ан­глия, къ­де­то ра­бо­тел, за да из­дър­жа две­те …

Общество – Източник: Струма.бг

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.