104 млн. лв. са приходите от дейността на строителните предприятия в област Кюстендил за 2018 г.

104 млн. лв. са приходите от дейността на строителните предприятия в област Кюстендил за 2018 г.

Увеличението спрямо предходната е с почти 22%, приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 89 млн. лв.

 

По окончателни данни през 2018 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Кюстендил са 104.1 млн. лв., като спрямо 2017 г. се увеличават с 21.4%.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 89 млн. лв., като при нежилищните сгради е отчетено увеличение с 23.0%, а при жилищните сгради – с 4.4% спрямо предходната година.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 15.1 млн. лв., или с 10.8% повече в сравнение с 2017 година. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на жилищните сгради е 51.0%, а на нежилищните сгради – 49%.

През 2018 г. приходите от сградно строителство в област Кюстендил са 59 млн. лв., като се увеличават с 11.1% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 57.3%, а от строителство на нежилищни сгради – 42.7% от общите приходи от сградно строителство.

В област Кюстендил приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции нарастват с 38.2% спрямо 2017 г. и достигат 45.1 млн. лева. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ – 60.1%, следван от „Други приходи“ – 24.6%.

 

 

Общество – Източник: Вяра Нюз

Коментарите са затворени