Членовете на народно читалище „Рила – 1898“ проведоха годишно събрание в Долна баня,членскитя внос скочи с 3 лв.

Е 79: Членовете на народно читалище „Рила – 1898“ проведоха годишно събрание в Долна баня,членскитя внос скочи с 3 лв.

Своето годишно общо отчетно събрание проведоха членовете на народно читалище „Рила – 1898“ в Долна баня.

Годишният форум на културния институт бе открит и ръководен от Маргарита Стефанова – председател на читалищното настоятелство.

Отчет за дейността на народно читалище „Рила – 1898“ за миналата 2019 г. направи Даниела Методиева – секретар на читалището. Редовно отчетените членове са 151, от които 20 почетни и 131 с платен членски внос. През миналата година са приети 6 нови членове. За годината настоятелството е провело 6 редовни заседания, като са взети важни решения за за дейността на читалището.

Библиотеката разполага в края на миналата година с 36 хиляди 365 тома литература, като набавените библиотечни документи са 291 книги. Започна инвентаризация на библиотечния фонд за периода 1994 – 2003 година, която ще продължи и през настоящата година. През отчетната година читалищната библиотека активно е работила с най-малките жители на града от Детска градина „Юрий Гагарин“ и с учениците от началния курс на Средното училище „Неофит Рилски“. Организирани и проведени са разнообразни мероприятия за различни бележити годишнини и празници. През годината функционира и „Работилница в четвъртък“. С брошури и витрини са отбелязани редица годишнини на наши и чужди писатели и творци.

През отчетната година към читалището развиваха дейност следните творчески колективи: детски състави за модерни танци с ръководител Радостина Велчева, за латиноамерикански танци с ръководител Даниела Методиева, за народни танци с ръководител Андрей Марков, театрална работилница с ръководител Маргарита Стефанова, школа по пиано с ръководител Любомир Денев, дамска група за градски песни „Сладък спомен“ с ръководител Ангел Бояджиев, детски хор „Рилско ехо“ с ръководител Любомир Денев, детски хор с ръководители Юлиян Одажиян и Диана Петкова, дневната седянка на жените в сряда, две групи за народни танци за възрастни с ръководители Даниела Стоилова и Андрей Марков и школа по рисуване с ръководител Маргарита Стефанова. Десетки са организираните и осъществени мероприятия през отчетната година в сферата на художествено-творческата дейност на културния институт, отбелязване на национални и местни празници и бележити дати и годишнини.

През миналата година читалището кандидатства и спечели проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четени и информираност“ на обща стойност 1 069 лева и 16 стотинки, като с отпуснатите средства бяха закупени и обогатен библиотечния фонд с нови 92 заглавия художествена литература, а със собствени средства пък бяха закупени нови 18 книги. И през миналата година читатели и потребители продължиха да даряват книги от своите домашни колекции. Фондация „Глобални библиотеки – България“ пък направи абонамент на читалището за вестник „Хоби фермер“.

Настоятелството на народно читалище „Рила – 1898“ най-сърдечно благодари на всички самодейци, участващи в различните групи и състави, на техните ръководители, на служителите на читалището за тяхната всеотдайност, инициативност и подкрепа през отчетната 2019 г.  Доклад на Проверителната комисия и годишен финансов отчет пък пред членовете изнесе председателят Здравко Митрев.

План за работата на читалището през настоящата 2020 г. и културния календар на културния институт пък представи Даниела Стоилова.

На събранието членовете приеха и бюджета на читалището за 2020 г. Те взеха решение членският внос от 2 лева да стане 5 лева.

В края на форума всички присъстващи си пожелаха здраве, да се съхрани творческия дух в културния институт и да продължи следването на добрите традиции в дълголетната история на долнобанското читалище, като се откриват нови перспективи за неговото реализиране.

Любо КУЗЕВ

 

Източник Региони: Вяра Нюз
Е 79 – RSS новини от България

Коментарите са затворени