Проект „Да опазим жителите на една планина по две реки“

0

Проект „Да опазим жителите на една планина по две реки“

Проект „Да опазим жителите на една планина по две реки“ Реф. № CB006.2.12.120 Договор за БФП № РД-02-29-160/12.07.2019 Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Северна Македония, CCI № 2014TC16I5CB006 Приоритетна ос: Околна среда Специфична цел 1.2 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с …

Общество – Източник: Струма.бг

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.