Прецизна диагностика на тумори с нови радиофармацевтици

Екип на проекта Клиника по нуклеарна медицина, УМБАЛ „Александровска“, доц. д-р В. Хаджийска, дм; Болнична аптека, УМБАЛ „Александровска“, доц. д-р Светла Георгиева, дм; IAEA (International Atomic Energy Agency) – Международна агенция за атомна енергия; Националната агенция за ядрено регулиране (АЯР). Нов диагностичен метод с приложение на високотехнологична PET/СТ техника с маркирани с 68Ga радиофармацевтици вече осигурява много по-надеждна диагноза и проследяване на ефекта от лечението п…

Здраве – Източник:

Коментарите са затворени