Предстои публично обсъждане на бюджета на община Благоевград! Ето кога…

0

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 29 ал.3 и 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Благоевград, отправям покана към гражданите на общината за публично обсъждане на проекта за бюджет и инвестиционна програма на Община Благоевград за 2019 година.
Дата на провеждане на обсъждането: 10.01.2019 г. /четвъртък/ от 17,00 часа.
Място на провеждане на обсъждането: Сградата на Община Благоевград, зала № 5
Дневен ред на обсъждането:
1. Запознаване на присъстващите с основните показатели на проекта на бюджет и инвестиционна програма на Община Благоевград за 2019 година.
2. Обсъждане на проекта на бюджет и инвестиционна програма на Община Благоевград за 2019 година.
Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се изпращат на електронния адрес на общината или в деловодството на Община Благоевград не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Благоевград.

0
0

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.