Преди изборите за ректор въртят евтини селски номера в ЮЗУ!? Проф. д-р Борислав Юруков тъпче правила и закони, за да се докопа отново до ректорския стол!

0

Три дни остават до другия важен избор за Благоевград, а именно изборът на нов ректор на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Академичната общност в града в лицето на студенти и преподаватели с интерес и загриженост следят и очакват какво ще се случи. По-голяма част от тях обаче имат притеснения, че се извършва дейност напълно в разрез на академичните правила на ЮЗУ. Ето какво е най-общото мнение за ситуацията около избора на ректор на университета в Благоевград?

Сегашният ректор проф. Юруков кандидатства за втори мандат. Обикновено ректорът от първия мандат успява да мобилизира екипа си с общи цели и постижения да подсигури избора си за втори мандат.

Сегашната картина е по-различна. Срещу Юруков се изправят четирима претенденти за длъжността, които не одобряват работата му. Това само по себе си е без прецедент в почти 45 годишната история на университета. Още повече, че двама от кандидатите са и негови заместници в мандата му. За работещите в университета не е тайна, че ректорът не намира начини да работи със заместниците си в екип. Предпочита да се вслушва в съвети на хора от приятелския си кръг, вместо да обсъжда проблеми именно с екипа си. Неофициалната съпротива срещу управлението на ректора и страхът шетат по коридорите на университета!

На последното за мандата 2015-2019 година заседание на Академичния съвет на 6-ти ноември четиримата опоненти на Юруков внасят до бъдещото ново общо събрание, което ще избира ректор и нов академичен съвет, конкретни предложения за процедури, които да осигурят прозрачни и честни избори. Целта е събранието да започне работа с работен документ, внесен от легитимен орган, а именно Академичният съвет. В правото на събранието е да обсъжда тези предложения, да ги изменя или въобще да не ги приема.

Вместо да подложи на дискусия внесените по определения ред разумни предложения, Юруков ги подменя със собствена теза: те игнорирали ролята на общото събрание и затова не ги подлага на обсъждане. Мнозинството от академичния съвет безкритично отхвърля предложенията на четиримата си колеги.

С авторитарно наложеното мнение ректорът Юруков на практика заостря питането на опонентите си кой ще организира предварителната работа на новото общо събрание. Отговорът на самото заседание на академичния съвет го дава самият той: „имаме традиции, които са изчистени от грешки“. Не правила, а „традиции“!

За каква „традиция“ реално става дума? След изтичането на мандата на общото събрание на 12 ноември, при липса на легитимен академичен съвет на практика единственият функциониращ орган е ректорът. Така той поема цялата предварителна организация на новото общо събрание и на практика всички предложения за неговата работа и ръководство отразяват единствено неговата воля, която в случая е да спечели следващ мандат. На всяка цена!

А сега да видим какво казва Закона за висше образование в чл. 30, ал. 1., т. 7 за академичния съвет: „определя структурния състав на общото събрание и организацията за избор на неговите членове“. Щом ректорът отнема правото на академичния съвет даже да дискутира избора на членове на общото събрание, вероятно устройственият правилник урежда това.

Този документ казва, че членове на общото събрание са измежду академичния състав на основен трудов договор, представители на административния персонал, на студентите и докторантите от всички звена, т.е. факултети. Правилникът обаче не обелва и дума как точно се организират събранията на студентите и докторантите за избор на делегати на общото събрание. Колко да бъде численият им състав. В какъв срок се изпраща поканата. Как се определя легитимността на делегатското събрание. Кой ръководи делегатското събрание. Какво е съотношението на избраните студенти и докторанти. При какви условия и как се оспорва легитимността на делегатското събрание.

Ако няма правила, как работят „традициите“, на които се позовава ректорът Юруков? Студентският съвет свиква Общо събрание на студентите и докторантите и обявява избраните делегати за общото събрание на университета. И какво се получава?

Без да е обявено колко студенти са присъствали, от Философския факултет са избрани 12 делегати, от които 5 са студенти-бакалаври от специалност психология. Представители на други специалности, като социология и политология, няма. Няма представители на магистрите. Няма представители на студентите от първи и втори курс. Те не съществуват!

Студентите във факултета по педагогика са най-много в университета. Те обаче избират не 12, а 11 делегати за общото събрание. От тях осем са само от четвърти курс. От трети курс са избрани само двама. Девет от делегатите са представителите само на три специалности. Други сякаш няма? И тук няма магистри. А от многото докторанти е избран само един.

Да спрем разходката по другите факултети, където картината не е по-различна. Да обърнем внимание на обявите за свикването на делегатските събрания: те обикновено се правят до два-три дни преди същите, за което време студентите от различните специалности нямат време да се организират, да подадат заявление и да присъстват на такива събрания. Така остава някой предварително да ги информира и организира. А кой ли ще бъде този някой, освен ректора или негови доверени хора?

Сега да се върнем към Закона за висшето образование. Той изрично повелява, че студентският съвет трябва да приеме правилник за дейността си, който се одобрява от академичния съвет. Не е ясно дали такъв правилник има, защото ако това е така, е редно да бъде обявен на сайта на университета. За сега там няма нищо.

И така, един действащ ректор, който се обръща към председателя на общото събрание с думите „ти си никой“, прави избори! Дали не е позната ситуацията от фейлетона на Алеко Константинов „Бай Ганьо прави избори“!

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.