site xnxx india motel footjob. wifelovers

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ представи своите приоритети

0

Съдържание от Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, която участва самостоятелно на изборите за Народно събрание, представи своите приоритети за управление на България под надслов „Коренна промяна – не подмяна“. Основното послание е да опазим българската природа като основа на здравословен начин на живот и „зелена икономика”, заяви Владимир Николов, председател на партията. Затова той призова да се гласува за тях с номер 35 в бюлетината. Ето и самите приоритети:

 1. Зелена икономика – природосъобразени индустрия, селско стопанство, енергетика, транспорт, туризъм, урбанизъм и инфраструктура, опазващи природата и нейните ресурси;
 2. Заменяме корумпирания неолиберален икономически модел със съвременен класически държавно-монополистичен капитализъм като в Дания, Швеция, Нидерландия, и др.;
 3. Връщаме държавата в икономиката и нейното регулиране като собственик, регулатор и оператор на банки, производствени и търговски предприятия;  
 4. Незабавно строим АЕЦ „Белене и започваме процедура за разширяване на АЕЦ „Козлодуй” – изцяло държавна собственост; 
 5. Преференции за едрия български национален капитал за инвестиране в страната. (Няма чужд инвеститор, който да си влага парите, за да печели България, а не той самият); 
 6. Създаваме нормални икономически условия, опростени и не променящи се правила за развитието и съществуването на дребния и среден бизнес; 
 7. Създаваме държавни целеви инвестиционни фондове за иновативни производства и за развитие на селското стопанство; 
 8. Интензивно да развием българската икономика и производство – високотехнологични и устойчиви/природосъобразени/ индустриално и селско стопанско; 
 9. Възраждаме селскостопанското производство, главно във фамилни и кооперативни форми с близка цел 100% задоволяване на хранителната верига в България със собствено производство и последващ износ; 
 10. България – зона, свободна от ГМО. Забраняваме производството и предлагането на генно модифицираните храни, посевни и посадъчни материали, фуражи и добавки в животновъдството, птицевъдството и рибарството;   
 11. Неотменима забрана за продажбата на българска земя на чужденци, с изключение на земята на жилищни и вилни имоти; 
 12. Минимизираме „изкуственото” посредничество между производителите и потребителите 
 13. Започваме ускорен преход към политически модел, базиран на пряката демокрация и децентрализация на властта;
 14. Организираме диалог за разработване и обединяване на нацията около Национална доктрина за Националния идеал, националните цели и интереси;
 15. Управляваме държавата и държавната собственост – научно, професионално и национално отговорно;
 16. Реабилитираме планирането (дългосрочно, средносрочно и текущо) и контролът (превантивен, текущ и по резултати) в управлението;
 17. Изграждаме компетентна, деполитизирана и прозрачна публична администрация, надеждно защитена от „калинки” и политически „кадрови кадрили”.
 18. Провеждаме Външна политика, изградена върху Националната доктрина,  Българския Национален Идеал и националните интереси;
 19. Реализиране на социални политики, гарантиращи живота, здравето, правото на труд/прехраната, продължаването на рода и нацията, спокойни и безгрижни старини;
 20. Осигуряваме на правоохранителната подсистема – Съд, Прокуратура, Следствие, МВР, ДАНС реално деполитизиране и освобождаване от политически слугинаж и корупция;
 21. Управление на държавната и общинска администрация от професионалисти и гарантирано със Закон невмешателство в тяхната дейност при строг обществен и парламентарен контрол.
 22. Изграждаме социална система  за преразпределение на обществените блага в съответствие с принципа на социалната справедливост, в интерес на всички граждани;
 23. Създаваме „Държавно-обществена система”  за възпитаване и утвърждаване на морално-етичните ценности, съхраняване и развитие на националните добродетели, духовност и култура.
 24. Изграждаме система за Национална сигурност, гарантираща националния суверенитет; икономическата, външно и вътрешно политическата сигурност; достатъчност на въоръжените сили; социалния мир, обществения ред и сигурност; толерантни етнически и религиозни отношения; екологична сигурност, киберсигурност и др. елементи;
 25. Изграждаме система за Национална сигурност, гарантираща реализирането на Националните доктрина, идеал и интереси; съкратен вариант
 26. Разтрогваме концесиите за жълти стотинки; 
 27. Гарантираме  достъп до образование, включително и висше, което да не зависи от джоба на родителите;
 28. Работим за здравеопазване, което е социална функция на държавата, а не е търговска дейност. Здравето не е стока, а право на човека!
 29. Въвеждаме данъчно облагане на замърсителите на околната среда; (освен нормативно предвидените глоби и административни наказания)
 30. Надеждно затваряме кранчетата на корупцията за източване на държавния бюджет. ( в обществените поръчки; укриване на данъци и източване на ДДС; митниците, източване на здравната каса; и т.н.) 
 31. За превенция и борба с корупцията – Нов ЗаконНов държавен орган и Антикорупционна експертиза на законите и подзаконовите актове.

Коренната промяна е невъзможна без диалог и обединяване около Национална доктрина, която да определи Българския Национален Идеал за статута, ролята и мястото на България в съвременния свят и произтичащите от него Национални интереси и адекватна форма на управление!

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ е с номер 35 в бюлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление! 

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.

xxx videos xnxxgratis.tv naked pumpkin carving brunette with perfect clam. desi anal