site xnxx india motel footjob. wifelovers

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ обясни зеления преход

Пътната карта (ЕЗП) предвижда действия в следните основни направления, така както ги е формулирал

0

Решението на ЕС за превръщане на Европа в първия неутрален по отношение на климата континент в света до 2050 г. е свързано с прехода към устойчива зелена икономика.

Европейският зелен пакт (не зелена сделка) е пътна карта с ключови политики,насочен към това да превърне климатичните, екологичните и природни ресурсни предизвикателства във възможности за природосъобразеност във всички сфери.

Мерките включват значително намаляване на вредните емисии, инвестиране в авангардни научни изследвания и иновации за опазване на околната среда в Европа. Подкрепен от инвестиции в екологични технологии, устойчиви решения и нови предприятия, Европейският зелен пакт (ЕЗП) цели да изиграе ролята на нова стратегия за растеж на ЕС.

Пътната карта (ЕЗП) предвижда действия в следните основни направления така както ги е формулирал:

Чиста енергия. Възможности за алтернативни, по-чисти източници на енергия;

Устойчива промишленост. Начини за гарантиране на по-устойчиви, съобразени в по-голяма степен с околната среда производствени цикли;
Устойчива мобилност. Насърчаване на използването на по-устойчиви транспортни средства;

Устойчиво земеделие. Устойчивост в селското стопанство и селските райони на ЕС благодарение на общата селскостопанска политика (ОСП);
От фермата до трапезата. Начини за осигуряване на по-устойчива хранителна верига.

Биоразнообразие. Мерки за защита на нашата крехка екосистема;

Устойчиво строителство. Необходимост от по-чист и енергоспестяващ строителен сектор;

Премахване на замърсяването. Мерки за бързо и ефикасно намаляване на замърсяването;

Климатични действия. Да направим климата на ЕС неутрален до 2050 г. (Декарбонизация).

Основни финансови механизми са: План за инвестиции към Европейския зелен пакт и Механизъм за справедлив преход.

Финансови средства са заложени и като процентни квоти за „зелен преход” (%-ти) в:
Кохезинните фондове;

Фондовете за регионално развитие;

Плана за действие за кръгова икономика с акцент върху устойчивото използване на ресурсите;
Европейската промишлена стратегия;

Стратегията „От фермата до трапезата“ за повишаване на устойчивостта на продоволствените системи;
Европейски пакт за климата;

Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. и за защита на уязвимите природни ресурси на нашата планета;
както и във финансирането на Плановете за възстановяване и устойчиво развитие 2021—2027 г.

Европейският зелен пакт предвижда преходът да е справедлив и приобщаващ за всички. В тази връзка, ЕС планира да предостави целева финансова подкрепа и техническа помощ, за да помогне на хората, предприятията и регионите, които са най-силно засегнати от прехода към екологосъобразна декарбонизирана икономика.

Това основно ще става чрез механизма за справедлив преход, който ще помогне за мобилизирането на най-малко 100 млрд. евро за периода 2021—2027 г. в най-засегнатите региони. (Само за сведение: България все още не се е присъединила към този Механизъм, докато Германия, Полша и още пет страни вече ползват средства от него по проекти за преход)

Тези кратки бележки „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” публикува в отговор на небивалиците, които битуват в общественото и медийното пространство за същността и съдържанието на Европейския зелен пакт (зелена сделка за търгашите, усвояващи Европари). За да се разбере, че това не е приумица на някакви си „зелени” човечета, а обективно необходими действия за спасяване на природата, а следователно и на живота на планатата Земя.

Те сега, може да не са най-точно формулирани и планирани, но в процеса на тяхното реализиране те  ще бъдат оптимизирани и съобразявани с развитието на нуката и технологиите.

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ е с номер 35 в бюлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!  

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.

xxx videos xnxxgratis.tv naked pumpkin carving brunette with perfect clam. desi anal