site xnxx india motel footjob. wifelovers

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ – НЕ РЕФОРМИ, А КОРЕННА ПРОМЯНА!

0

Съдържание от Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

НЕ РЕФОРМИ на действащия неолиберален прокорупционен икономически, политически и социален модел,  а КОРЕННА ПРОМЯНА на основата на идеята за силна социална държава и постепенен ускорен преход към пряка демокрация и децентрализация на управлението.

Според п.п. „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”, политиките, действията и мерките за справяне с икономическите и социалните последици от „пандемията” КОВИД 19 и икономическата рецесия/криза, трябва в съдържателен план да трасират и положат началото на коренната промяна в икономическия и общественополитическия живот у нас със следните основни параметри:

  • Отхвърляне на действащия неолиберален, прокорупционен, клептократичен модел на българската икономика. Възприемане и утвърждаване на нов икономически модел, основан на класическия държавно-монополистичен, пазарен, капитализъм и адаптирането към българските условия на икономическите модели на Дания, Нидерландия, Швеция, икономическия модел „Тръмп” …;

 

  • Страртиране на политическа промяна на основата на възстановяване действието на демократичните принципи на функциониране на обществото по посока реално внедряване и развитие на „пряката” демокрация и децентрализация на власта;

 

  • Разработване и приемане с максимално възможно национално съгласие (Референдум) на Национална доктрина, която да формулира националната идея за мястото, ролята и развитието на българската държава и нация, националните цели и интереси в съвременния свят;

 

  • Външна политика, изградена върху възприетите, национална доктрина, национални интереси, равнопоставеност и взаимна изгода, а не политика на конюнктурна или емоционална привързаност/обвързаност към една или друга световна сила;
  • Правораздавателна и правоохранителна система – реално деполитизирана и освободена от политически слугинаж и корупция. Управление от професионалисти и гарантирано със Закон невмешателство в тяхната дейност, при строг обществен и парламентарен контрол.

 

  • Национална/Държавна сигурност като комплекс от институции, мерки и механизми за: икономическа, външно и вътрешно политическа сигурност на държавата; социален мир, обществен ред и сигурност; защита на личността и собствеността на гражданите; толерантни междуетнически и религиозни отношения; екологична сигурност, киберсигурност; въоръжени сили и други елементи;

 

  • Социална система, изградена върху основата на разпределителни и преразпределителни отношения, които да са в съответствие с принципите на социалната справедливост, така че, всеки един индивид да има достоен стандарт и качество на живот. Социални политики, гарантиращи живота, здравето, правото на труд/прехраната, достойно заплащане на труда, продължаването на рода и нацията, спокойни и безгрижни старини;

 

  • Публична администрация компетентна, деполитизирана и прозрачна, работеща в условията на съвременна електронно-информационна организация на управлението и надеждно защитена от субективни политически назначения и „кадрови кадрили”;

 

  • Изграждане на ефективна държавнообществена система за възпитаване и утвърждаване на морално-етичните ценности, съхраняване и развитие на националните добродетели, духовност и култура.

Основна цел: Реализиране на провъзгласената от Конституцията на Република  България  суверана, демократична, правова и социална държава.

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ е с номер 35 в бюлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!  

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.

xxx videos xnxxgratis.tv naked pumpkin carving brunette with perfect clam. desi anal