Още за „рейтинговия геноцид“ – чуждестранният опит

E 79 :

Още за „рейтинговия геноцид“ – чуждестранният опит
В статията „Рейтингов геноцид срещу заплащане“ миналата седмица представих някои лични възражения срещу ежегодните абонаменти, заплащани от МОН към компаниите Elsevier и Clarivate Analytics; възразих и срещу ограничаването на критериите за оценка на научната дейност на българските университети до библиометрични показатели на системите Scopus и Web of Science. В настоящото продължение бих желал да разгледам международния опит в тази насока и да направя някои допълнения.

Абонаменти:…

Политика – Източник: Капитал.бг
RSS новини от България

Коментарите са затворени