Намаление на криминалната активност за миналата година отчита Областната дирекция на МВР в Кюстендил

Намаление на криминалната активност за миналата година отчита Областната дирекция на МВР в Кюстендил

Намаление на криминалната активност за миналата година, в сравнение с предходната, отчита Областната дирекция на МВР в Кюстендил. По данни на регионалната полицейска статистика, са регистрирани 1326 криминални престъпления, от които са разкрити 663. Разкрити са били и над 100 криминални престъпления, регистрирани в предишни периоди.
Коефициентът на разкриваемост за регистрираните през годината криминални престъпления е 50 процента. Няма и неразкрити тежки престъпления, с висока степен на обществена опасност, сочи още отчетът на дирекцията.
През 2019 г. на територията, обслужвана от ОДМВР Кюстендил, не са установени незаконно пребиваващи чужди граждани. Отчита се голямо намаление – с 250 процента, на броя на получените искания за издаване на виза за дългосрочно пребиваване, в сравнение с предходния период.
Проведени са били 780 интервюта, във връзка с подадени заявления за предоставяне право на продължително и постоянно пребиваване с чужди граждани. Чужденците, получили разрешение за продължително пребиваване през 2018 г. са 245 души, а през 2019 г. са 281 души. Кандидатстващите за постоянно пребиваване от 550 души за 2018 г. са намалели на 196 души.
Сто двайсет и три случая на престъпна дейност по линия „наркотици“, свързана с притежание и разпространение на наркотични вещества, са установени на територията на ОДМВР – Кюстендил през 2019 г. Разкриваемостта при тях е над 86 процента.
Регистрирани са 48 палежа, а през 2018 г. броят им е бил 30.
От полицията отчитат, че през 2019 г. намаление бележи престъпната дейност, свързана с измами, включително и по телефона. Регистрирани са 16 случая, при 19 за 2018 година. Разкрити са над 55 процента от измамите.
От полицията отчитат устойчивост по отношение на злоупотребите със средства на ЕС.

Общество – Източник: Вяра Нюз

Коментарите са затворени