Има ли чадър над кмета Камбитов?

0

Административен съд Благоевград отхвърли петте жалби срещу решението на ОИК, с което бе отказано предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Благоевград Атанас Камбитов.

Както ИА „Региона“ писа жалбите бяха депозирани от БСП-Благоевград, общинските съветници Калоян Ханджийски, Злата Ризова и Валери Смиленов, и от организатора на протестните в Благоевград Николай Кутанов, като представител на гражданско сдружение.
„ Правният си интерес от обжалване на горепосоченото решение жалбоподавателите Кутанов, Ризова, Ханджийски ,Смиленов са мотивирали като са посочили,че същият произтича от правото им да участват в местни избори като кандидати за кмет на общината в случай, че решат да се кандидатират както и от разпоредбата на чл. 120 ал. 2 от КРБ.

Настоящият съдебен състав,като се запозна с доводите на оспорващите и доказателствата по делото счита,че подадените жалби са недопустими поради липса на правен интерес от оспорването предвид което същите следва да бъдат оставени без разглеждане,а образуваното съдебно производство в частта му по тези подадени жалби следва да бъдат прекратени“,пише в определението на съда  с докладчик Саша Алексова.

На 17 април Злата Ризова подаде сигнал до ОИК, че кметът на Благоевград Атанас Камбитов е нарушил чл. 41, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, тъй като между 25 септември и 3 октомври 2017 г. е бил вписан като управител и едноличен собственик на капитала на дружеството „СТАРТ 2015“ ЕООД, което установила след справка в Търговския регистър.

пише regiona.bg

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.