За пореден път: Кмета и неговият екип се издъниха. Мръсният въздух в Благоевград е…

0

За пореден път кмета и неговият екип се издъниха. Общината не успя да се справи с условията, с които се кандидатства по европейската програма за мръсният въздух в градовете. И така Благоевград остава един от най-мръсните градове. В близко бъдеще няма да се вземат никакви мерки срещу това. Камбитов надълго и нашироко се хвалеше пред медиите, че на комините ще се слагат филтри. Нападаше опозицията, която аргументирано казваше, че по програмата не са изпипани добре нещата и за пореден път се внася за гласуване. Но той пред медиите твърдеше, че ще има филтри на комините, а сега какво се случи: Общината е отстранена по програмата, няма филтри по комините и Благоевград остава един от градовете с най-мръсен въздух.

Журналисти отправиха официално питане до МОСВ, защо Община Благоевград не е влязла в програмата.
Ето какво отговориха от министерството:

„За определяне на допустимите кандидати е извършена оценка на всички 25 общини с нарушено качество на въздуха по шест критерия (3 за допустимост и 3 за качество):
За допустимост: Налична е актуална (действаща, одобрена от Общински съвет) общинска програма за качество на въздуха; в нея битовото отопление е идентифицирано като основен източник на замърсяване на въздуха и в нея са предвидени мерки за подмяна на стационарни неефективни отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища).
За качество: Общият брой превишения на нормите на „средногодишни“ и „средноденонощни“ нива на прахови частици (за периода 2011 – 2017 г.) надвишава средния, изчислен за всички 25 общини с нарушено качество на въздуха; Делът на засегнатото население в съответната община надвишава средния за всички 25 общини; В общинската програма за качество на въздуха са заложени регулаторни мерки.
Допустимите кандидати по процедурата са общините, които отговарят едновременно и на трите критерия за допустимост и трите критерия за качество. Отчитайки осъдителното решение на Съда на ЕС по делото за неспазване нормите на прахови частици в атмосферния въздух, от страна на ЕК беше настоятелно подчертана необходимостта от насърчаване активността на общините в тази посока. За да се съобразят препоръките на Комисията при определяне на условията за допустимост на кандидатите беше включен критерий за наличие на планирани в общинските програми за качество на въздуха регулаторни мерки.

В заложените мерки в действащата общинска програма за качество на атмосферния въздух на община Благоевград не са предвидени регулаторни мерки, които по своя характер определят, контролират или ограничават права/задължения и/или разпределят отговорности. Подобни могат да бъдат например изменение и допълнение на съществуващи общински наредби с предлагане на местни законодателни решения за ограничаване/постепенна забрана ползването на ниско ефективни печки, финансови ограничения с въвеждане на допълнителни такси за търговия с ниско ефективни печки и др.

МОСВ залага темата за чистотата на въздуха като един от водещите приоритети в преговорния процес за следващия програмен период и приветства ангажираността на местните власти, както и всяка проява на проактивност в посока обединяване на усилията на регионално и национално ниво за адресиране проблема с подобряване качеството на атмосферния въздух“ .

От всичко това изложено от писмото на МОСВ става ясно, че действащата общинска програма за качество на атмосферния въздух на община Благоевград не са предвидени регулаторни мерки, които по своя характер определят, контролират или ограничават права/задължения и/или разпределят отговорности.

На предпоследната сесия на ОбС група от опозицията гласува против наредбата за мръсния въздух, защото тя не и изпипана както трябва и се връща по няколко пъти за промени.

Факт е,че въздухът в града е мръсен. На 20 ноември в Благоевград бе регистриран най-мръсният въздух в цялата страна. И по следващите дни, когато температурите паднаха, областният град винаги е в топ 5 на класацията мръсен въздух след софийския квартал Павлово и Горна Оряховица и Русе.

От министерството категорично подчертават, че залагат на темата за чистотата на въздуха като един от водещите приоритети в преговорния процес за следващия програмен период и приветства ангажираността на местните власти, както и всяка проява на проактивност в посока обединяване на усилията на регионално и национално ниво за адресиране проблема с подобряване качеството на атмосферния въздух.

Истината излезе на яве, а тя е, че общинска администрация в Благоевград не си е свършила добре работата и не са спазени изискванията по Европейската програма и града не е сред одобрените,сред които са Бургас и Пловдив и други градове.

0
0

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.