site xnxx india motel footjob. wifelovers

Защо е важно да поддържате склада си организиран?

0

Правилното организиране на склада е гаранция за изключване на неоправдани загуби

Отчитайте степента на преместване

Поставете стоките в склада, като вземете предвид обема на търсенето и честотата на поръчките. Стоки, които се поръчват повече и по-често, трябва да са по-близо до мястото на избор на стоката. Спазването на този принцип означава, че на първо място трябва да се осигури достъп до стоки с най -високи темпове на оборот. Това ще ви позволи да намалите времето за избор, както и да осигурите контрол върху потреблението и своевременно попълване на запасите.

Съхранявайте сродни продукти наблизо

При получаване на задача за оформяне на пратка служител в склада ще следва същите маршрути, което ускорява процеса на формиране на поръчка. Не бъркайте стоки, които са сходни по поръчка и подобни стоки по групи – това е едно от условията за правилната организация на склада.

Изключете съхраняването на стоки само по групи

Това ще подобри ефективността на използване на складовата площ. Някои от продуктите в една група са с малки размери, други, напротив, са големи. Поставянето на две такива кутии от една и съща група една до друга нарушава всички принципи на съхранение. Голяма кутия ще заема 80% от полезното място за съхранение, а до нея ще има кутия, която ще заема 5-6% от мястото за съхранение. Не съхранявайте въздуха по стелажите с малки кутии – поддържайте го в баланс. Разбира се, стоки от подобни групи трябва да се съхраняват на едно място, но ако стане ясно, че стоките от различни групи продукти имат сходни размери, тогава има смисъл да ги съхранявате един до друг. Тогава складът ще работи както трябва.

Спазвайте правилото за стоково съседство

Това е много просто, но важно правило – продуктите със силна миризма не трябва да се съхраняват до продукти, които лесно абсорбират миризмата.

Използвайте вертикално място за съхранение

Спазването на принципа на вертикално съхранение позволява най-ефективното използване на пространството за съхранение, премахвайки съхранението на „въздух“. И организирайте правилната логистика в склада. Стелажната система трябва да бъде оборудвана с мобилни разделители, които да ограничават пространството на една клетка (адрес). Този подход ви позволява да освободите значителни складови площи, освен това значително намалява риска от повреда на стоките.

Спазвайте принципа „Една товарна позиция – едно място за съхранение“

Системата за съхранение на адреси трябва да гарантира стриктно спазване на принципа: 1 клетка / 1 адрес – 1 номер в каталога. Спазването на този елементарен принцип ускорява избора на стоки, визуално следи потреблението и тяхната наличност, както и минимизира грешките при подбора и разположението. Крайното място за съхранение може да бъде стелаж, рафт или част от рафт. Тоест системата за съхранение трябва да бъде организирана по такъв начин, че да съществува физическа възможност за разделяне на рафта на отделни места за съхранение. Тогава складът ще работи както трябва.

Осигурете визуална идентификация на хранилището

Следването на този принцип предполага, че дневният запас от стоки е поставен в най-удобната зона за достъп. Запасите за попълване са в същия ред, на горния или долния рафт, а мястото за съхранение се изчислява от продажбите на конкретен артикул.

Всичко тежко е долу!

Тук всичко е много просто – съхраняването на тежки резервни части не по -високо от нивото на талията намалява риска от нараняване при работа и щети на стоки и имущество.

Създайте зони за брак

Това е такава специална област, където служителите ще складират стоки, които не отговарят на установените изисквания. Това е правилната логистика в склада, защото дефектните стоки няма да бъдат объркани с нормалните и те ще трябва бързо да определят какво да правят по -нататък с такива стоки.

Спазвайте правилата за пожарна безопасност

Запалими и запалими стоки трябва да се съхраняват отделно от други. Разстоянието от стоките до отоплителните устройства трябва да бъде най-малко 20-50 сантиметра, а пътеките между рафтовете трябва да са свободни.

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.

xxx videos xnxxgratis.tv naked pumpkin carving brunette with perfect clam. desi anal