/Видео/Пробив в групата на Камбитов и Тасков спаси Бачиново… За сега!

0

Очакваната с нетърпение сесия на ОбС от обществеността на Благоевград започна с голям скандал.Темата за водата в детските градини не е „угаснала“ се разбра днес. Отново бяха извикани директорките да се обясняват.

ОбС Благоевград проведе днес редовната си сесия, която е последна за годината.

Още с гласуването на дневния ред се развихри остър скандал по предложение на кмета Атанас Камбитов питанията на общинските съветнички Албина Анева и Гергана Янчева бяха отложени за следващата сесия. Гергана Янчева от БСП направи предложение 32 точка, която е за Камерна опера Благоевград да стане 6 точка веднага след питанията, но това не беше прието.

16 точка от дневния ред,  според която съветниците трябваше да гласуват предложение относно молба от „МЕТАЛКОМ ИНВЕСТ” ЕООД- гр. Благоевград, с управител Иван Ангелов Давидков, за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 411/581 идеални части от поземлен имот с идентификатор № 04279.607.45 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград не бе гласувана. Така на практика общинските съветници не позволиха да бъде продадена земя на територията на парк „Бачиново“.
Заседанието започна с питане на общинския съветник Калоян Ханджийски относно отпадъците , на което бе отговорено в цифри от общината.

Следващото питане бе от съветничката Злата Ризова относно състоянието на футболен клуб „Пирин“ . Ризова поиска да знае къде отиват парите, които община Благоевград постоянно налива в отбора, къде ходят приходите от УЕФА, таксите от ДЮШ „Пирин“. Това питане породи словесна престрелка между нея и кметът Атанас Камбитов. Съветничката напомни, че точно чрез футболния отбор Камбитов стана кмет на община Благоевград. Кметът лаконично отговори, че не трябва да се драматизира, тъй като „Пирин“ е в Б група, а той го е извадил от В окръжна група.
Изпълнителният  директор на ОФК „Пирин“ Венко Попов отговори на питането на Злата Ризова, къде за какво се дават средствата и колко постъпления са получени. Дългове отборът няма, но дължи средства за заплати на футболисти и персонал.
Ризова имаше още едно питане относно състоянието на културата в община Благоевград. На питането отговори зам. кметът Христина Шопова .
В краткото си изявление относно културата в община Благоевград, че в момента няма нарушение на закона, тъй като договора на Христина Цонева е изтекъл в момента е временно назначен Кирил Алексиев до назначаване на нов конкурс. Единствено за театъра са отпуснати 10 хиляди лева за нова постановка през февруари. Всички други културни дейности се извършват от бюджета.

Без да е по правилника на провеждане на общински сесии, без да е гласувано предварително като част от дневния ред, Радослав Тасков каза, че в залата са директорките на детските градини и искат думата.
Думата взе Величка Колчева, която се изказа от името на всички директорки на детските градини, като каза, че са обидени, от това което е казал в пленарна зала общинският съветник Андон Тодоров. Педагози подведени отново от работодателя им община Благоевград, отново се изказаха с лъжи. Децата не били гладни и жадни получавали високо образование. В детските градини в Благоевград работели много добри специалисти. Естествено Андон Тодоров взе думата и каза, че никога не е казал такова нещо, че децата са жадни и недохранени, изказването му бе, че има съмнения, че децата пият от една пластмасова чаша и тогава той направи предложение, което е напълно основателно и законно общината да подсигури бутилирана вода на децата в детските заведение.
Водещият заседанието Тасков в този момент ядосано заяви, че Андон Тодоров трябва да напусне залата, защото е нарушил правилника с изказването си. Даже нещо повече нареди и охраната да дойде и да го изпрати до вън. В този момент в залата настъпи някакъв хаос, повечето от съветниците скочиха. Явно никой не познава добре правилата за провеждане на сесия, директорката Колчева взе думата без да и се пречи и без да е в дневния ред , съветникът не може да се защити.
В този момент се поиска 15-минутна почивка . След почивката кметът Атанас Камбитов, Радослав Тасков и Андон Тодоров поискаха извинение на колегите си и на присъстващите граждани за държанието.
На съветника Андон Тодоров му бе отнето правото да взима думата до края на заседанието.

Ето как гласуваха съветниците по скандалната 16-та точка.: „за“ бяха 15 , 7 „против“ и 7 „въздържал се“.

Със „За“ гласуваха: Радослав Тасков, Йордан Миленков ,Елена Димитрова,Венцислав Хросинков, Евгени Бибов,Васил Димитров, Захарин Ханджийски, Рашко Георгиев, Владимир Елезов, Георги Корчев, Васил Миладинов , Красимир Роячки, Георги Васев,Румен Калайджиев,Христо Ковачки.

Против бяха Александър Стойков,Милан Богдански,Антон Асиски, Гергана Бечеванова-Янчева, Калоян Ханджийски, Илияна Керина и Злата РизоваАндон Тодоров не гласува, тъй като бе отстранен от заседанието.

Въздържал се са гласували: Кирил Илиев, Илиян Георгиев, Давид Петров, Румяна Джолева, Давид Сукалински,  Албина Анева и Валери Смиленов.
пише www.pirinskodelo.bg

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.