ВАП възложи на екоминистъра в 15-дневен срок лично да извърши проверка и да представи доклад за дейността на ТЕЦ „Бобов дол“

Е 79: ВАП възложи на екоминистъра в 15-дневен срок лично да извърши проверка и да представи доклад за дейността на ТЕЦ „Бобов дол“

Върховната административна прокуратура възложи на министъра на околната среда и водите в 15-дневен срок лично да извърши проверка на инсталациите за горене на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“  и да представи обобщен доклад, съобщиха от прокуратурата. Проверката се налага предвид голямата обществена значимост на проблема, свързан със замърсяването на околната среда от дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ и възможните неблагоприятни последици за живота и здравето на хората, живеещи в населените места, в близост до съоръженията. Възлагането на проверката е и с оглед постъпилите по служебен път резултати от извършена на 30 март 2020 г. от РИОСВ-Перник проверка на ТЕЦ „Бобов дол“, разпоредена от Районна прокуратура – Дупница във връзка с информациите за възобновяване горенето на отпадъци.  Министърът на околната среда и водите следва  лично да провери и да докладва:

–  изпълнени ли са изискуемите условия за горене на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД и дали в инсталациите на същия се горят само и единствено такива съобразно издаденото комплексно разрешително;

–  монтирано ли е предвиденото в комплексното разрешително оборудване /пречиствателни съоръжения – филтри , автоматични системи за извършване на собствени непрекъснати измервания и т.н./;

 

–   съответства ли фактическото състояние на ТЕЦ „Бобов дол“ на всички условия залегнали в комплексното разрешително.

 

Източник Региони: Вяра Нюз
Е 79 – RSS новини от България

Коментарите са затворени